28 лютого 2020 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Звернення громадян
  Регуляторна політика
  Відділ державної реєстрації
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Очищення влади
 • Управління юстиції
 • Вивчення громадської думки
 • РДА звітує
 • Правове забезпечення
 • Районні установи
 • Громадська рада при РДА
 • Оголошення
 • Реформи в Україні
 • Управління фінансів
 • Управління статистики інформує
 • Державний реєстр виборців
 • Соціальний захист населення
 • Запобігання проявам корупції
 • Децентралізація влади
 • Електронне звернення
 • ProZorro ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
 • Містобудування та архітектура
 • Вакансії
 • Туризм
 • Протидія домашньому насильству
 • Служба у справах дітей
 • АРХІВ НОВИН

  « Лютий 2020 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
            1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29  
    Луцьк  
  Четвер, 10 жовтня 2019 12:29

  ПОЛОЖЕННЯ ССД

  Автор

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Розпорядження голови

  районної державної адміністрації

  09.03.2016  р.  № 115

  ПОЛОЖЕННЯ

  про службу у справах дітей Луцької

  районної державної адміністрації Волинської області

  Служба у справах дітей Луцької районної державної адміністрації Волинської області (далі – служба) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації та службі у справах дітей обласної державної адміністрації.Служба у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, рішеннями голови обласної адміністрації, Луцької районної державної адміністрації Волинської області, наказами начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації та цим Положенням.Основними завданнями служби є:

  1) реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та профілактика правопорушень серед дітей;

  2) визначення пріоритетних напрямів поліпшення на території Луцького району становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку дітей;

  3) розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян заходів, спрямованих на поліпшення становища і соціального захисту дітей, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання бездоглядності та вчиненню ними правопорушень, усунення причин, що породжують ці явища, а також здійснення контролю за виконанням цих заходів;

  4) координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушень серед них;

  5) забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

  6) ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів.  

  Служба відповідно до покладених на неї завдань:

  1) організовує розроблення і здійснення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

  2) надає органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них;

  3) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчинення ними правопорушень;

  4) забезпечує у межах своєї компетенції контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчинення ними правопорушень, дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, в організаціях усіх форм власності;

  5) бере участь у правовому вихованні дітей, забезпечує їх інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку, разом з іншими заінтересованими органами сприяє їх працевлаштуванню;

  6) проводить разом з правоохоронними органами роботу з виявлення і обліку осіб, які втягують дітей в антигромадську діяльність;

  7) організовує правове, соціально-психологічне консультування дітей та їх батьків;

  8) аналізує стан справ у сфері соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень та подає відповідним органам, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності пропозиції щодо вдосконалення роботи з дітьми;

  9) організовує та здійснює разом із іншими структурними підрозділами Луцької районної державної адміністрації Волинської області та правоохоронними органами заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, профілактики правопорушень серед дітей;

  10) приймає в установленому порядку рішення про направлення до центру медико-соціальної реабілітації дітей, які вживають алкоголь, наркотичні засоби і психотропні речовини, а також тих, які за станом здоров’я не можуть бути направленні до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації;

  11) розробляє і подає на розгляд Луцької районної державної адміністрації Волинської області пропозиції щодо бюджетних асигнувань на реалізацію програм здійснення заходів соціального захисту дітей;

  12) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність відповідно до законодавства та міжнародних стандартів;

  13) забезпечує розгляд в установленому порядку звернень громадян;

  14) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в межах своєї компетенції через засоби масової інформації;

  15) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства;

  16) бере участь у здійсненні заходів щодо соціального захисту і захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, несе відповідальність за їх дотримання, а також координує здійснення таких заходів;

  17) здійснює контроль за умовами влаштування і утримання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  18) здійснює моніторинг діяльності щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  19) забезпечує створення і ведення банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  20) оформляє клопотання щодо переведення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на інші форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  21) оформляє документи на усиновлення і застосування інших форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

  22) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

  23) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є служба;

  24) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

  25) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

  26) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

  27) бере участь у підготовці звітів голови Луцької районної державної адміністрації Волинської області для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

  28) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

  Служба має право:

  1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

  2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Луцької районної державної адміністрації Волинської області, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від органів державної статистики – статистичні дані, необхідних для виконання покладених на неї завдань;

  3) звертатися до Луцької районної державної адміністрації Волинської області, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей, а також з питань працевлаштування, надання їм іншої допомоги;

  4) перевіряти стан виховної роботи з дітьми в навчальних закладах за місцем проживання, на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності, де працюють діти;

  5) перевіряти умови утримання і виховання дітей у спеціальних установах для дітей;

  6) брати участь у розгляді судами справ щодо дітей і захисту їх прав та інтересів;

  7) порушувати перед Луцькою районною державною адміністрацією Волинської області та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службою у справах дітей;

  8) залучати до розгляду питань, що належать до її компетенції, спеціалістів інших підрозділів Луцької районної державної адміністрації Волинської області, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, об’єднань громадян та благодійних організацій (за погодженням з їх керівниками);

  9) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

  10) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими об’єднаннями громадян благодійними організаціями;

  11) порушувати в установленому порядку питання про обмеження або позбавлення дітей віком від 15 до 18 років права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, прибутком, стипендією;

  12) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

  13) розробляти та реалізовувати власні та підтримувати громадські проекти програм соціального спрямування з метою забезпечення та реалізації прав, свобод і законних інтересів дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень;

  14) порушувати перед відповідними органами питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

  15) відвідувати дітей, які опинились в складних життєвих обставинах, перебувають на обліку у службі у справах дітей, за місцем їх проживання, навчання, роботи, проводити відповідну профілактичну роботу.

  Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами Луцької районної державної адміністрації Волинської області та органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами.Службу очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області за погодженням з обласною державною адміністрацією.

  На посаду начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації призначаються громадяни України, які мають вищу освіту і досвід роботи з дітьми не менше 5 років з дотриманням вимог Закону України „Про державну службу” та Кодексу законів про працю України.

  Начальник служби:

  1) здійснює керівництво службою, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у службі;

  2) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців служби у справах дітей, присвоєння їм рангів державних службовців, встановлення надбавки за вислугу років, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

  3) подає на затвердження голові Луцької районної державної адміністрації Волинської області положення про службу;

  4) затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

  5) планує роботу служби, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Луцької районної держвної адміністрації Волинської області;

  6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи служби;

  7) звітує перед головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області про виконання покладених на службу завдань та затверджених планів роботи;

  8) може входити до складу колегії відповідної Луцької районної державної адміністрації Волинської області;

  9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції служби, та розробляє проекти відповідних рішень;

  10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

  11) представляє інтереси служби у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Луцької районної державної адміністрації Волинської області, з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Луцької районної державної адміністрації Волинської області;

  12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції.

  Вирішення питань, пов’язаних з усиновленням, влаштуванням дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладається на окремий підрозділ, який утворюється у складі служби. Штатна чисельність такого підрозділу встановлюється від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб.Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може створюватися дорадчий орган, наукові і координаційні ради і комісії у складі начальника служби (голова), керівників та спеціалістів підрозділів Луцької районної державної адміністрації Волинської області, правоохоронних органів, представників підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних організацій.

  Склад дорадчого органу затверджується головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області за поданням начальника служби.

  Рішення дорадчого органу провадяться в життя наказами начальника служби.

  Склад наукових, координаційних рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

  Накази начальника служби у справах дітей, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області або начальником служби у справах дітей Волинської обласної державної адміністрації.Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на утримання державних адміністрацій.

  Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників та видатки на утримання служби затверджуються головою Луцької районної державної адміністрації Волинської області.

  Матеріально-технічне забезпечення служби здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату Луцької районної державної адміністрації Волинської області.

  Служба є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власний бланк.

  Переглядів 153 Останнє редагування Четвер, 10 жовтня 2019 12:38
  Детальніше в цій категорії: « СТРУКТУРА День усиновлення 30 вересня »
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Луцька районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Луцькій райдержадміністрації.
  Адреса: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 53, - т/ф. 728204, т.728144; E-mail: infо@lutskаdm.gov.ua
  © 2014 lutskadm.gov.ua