Версія для друку
Середа, 30 травня 2012 08:21

Бюджет

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗЕНЬ 2023 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 30 000,00 115 473,00 384,9
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 30 000,00 115 473,00 384,9
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 10 000,00 115 473,00 1154,7
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 10 000,00 14 000,00 140,0
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   4 692,00 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   96 211,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   570,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 20 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  30 000,00 115 473,00 384,9
Офіційні трансферти 40000000 3 845 000,00 748 753,92 19,5
Від органів державного управління 41000000 3 845 000,00 748 753,92 19,5
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 284 900,00 214 200,00 16,7
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 284 900,00 214 200,00 16,7
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 560 100,00 534 553,92 20,9
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 560 100,00 534 553,92 20,9
Всього доходів загального фонду  90010300  3 875 000,00 864 226,92 22,3
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 875 000,00 864 226,92 22,3
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання 8862 375 000,00   0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000     #ДЕЛ/0!
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 0100 4 345 300,00 438 626,12 10,1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 560 100,00 143 769,59 5,6
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032     #ДЕЛ/0!
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00   0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 806 900,00 85 366,38 10,6
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 44 000,00 5 016,00 11,4
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 747 000,00 53 387,21 7,1
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 242 200,00   0,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242     #ДЕЛ/0!
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693     #ДЕЛ/0!
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110     #ДЕЛ/0!
 Громадський порядок та безпека 8200 2 822 287,65 0,00 0,0
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 2 822 287,65   0,0
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 250 000,00   0,0
Всього видатків загального фонду 90201 9 982 687,65 582 395,71 5,8
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 9 982 687,65 582 395,71 5,8
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО 2023 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 30 000,00 59 735,00 199,1
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 30 000,00 59 735,00 199,1
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 10 000,00 59 735,00 597,4
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 10 000,00 8 330,00 83,3
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   2 414,00 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   48 801,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   190,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 20 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  30 000,00 59 735,00 199,1
Офіційні трансферти 40000000 3 845 000,00 155 953,32 4,1
Від органів державного управління 41000000 3 845 000,00 155 953,32 4,1
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 284 900,00 107 100,00 8,3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 284 900,00 107 100,00 8,3
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 560 100,00 48 853,32 1,9
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 560 100,00 48 853,32 1,9
Всього доходів загального фонду  90010300  3 875 000,00 215 688,32 5,6
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 875 000,00 215 688,32 5,6
Повернення бюджетних позичок, наданих суб'єктам господарювання 8862 375 000,00   0,0
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000     #ДЕЛ/0!
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 1 684 900,00 78 692,46 4,7
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 560 100,00 5 016,00 0,2
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032     #ДЕЛ/0!
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00   0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 806 900,00   0,0
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 44 000,00 5 016,00 11,4
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 747 000,00   0,0
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 242 200,00   0,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242     #ДЕЛ/0!
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693     #ДЕЛ/0!
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110     #ДЕЛ/0!
 Громадський порядок та безпека 8200 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240     #ДЕЛ/0!
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800     #ДЕЛ/0!
Всього видатків загального фонду 90201 4 250 000,00 83 708,46 2,0
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 4 250 000,00 83 708,46 2,0
Баланс   0,00 0,00  

 

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2023 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 569 000,00 636 002,91 111,8
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 569 000,00 636 002,91 111,8
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 489 000,00 630 002,91 128,8
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300 15 592,00 87 930,00 563,9
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500 159 704,00 164 464,91 103,0
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600 311 664,00 375 568,00 120,5
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900 2 040,00 2 040,00 100,0
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  569 000,00 636 002,91 111,8
Офіційні трансферти 40000000 3 957 522,96 3 867 940,19 97,7
Від органів державного управління 41000000 3 957 522,96 3 867 940,19 97,7
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 1 168 100,00 100,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 1 168 100,00 100,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 789 422,96 2 699 840,19 96,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 789 422,96 2 699 840,19 96,8
Всього доходів загального фонду  90010300  4 526 522,96 4 503 943,10 99,5
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 4 526 522,96 4 503 943,10 99,5
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 517 460,00 7 445 987,81 78,2
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 5 971 260,00 5 317 068,53 89,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 511 722,96 2 288 332,59 65,2
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 2 485,51 19,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00 720 000,00 100,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 736 808,00 729 485,45 99,0
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 16 830,00 11 783,00 70,0
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 670 699,45 603 788,98 90,0
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 219 800,00 219 797,25 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 1 000 000,00 1 000 000,00 100,0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 100 000,00 100 000,00 100,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 100 000,00 100 000,00 100,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 1 337 500,00 100,0
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 1 337 500,00 100,0
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 2 118 200,00 1 907 029,79 90,0
Всього видатків загального фонду 90201 14 043 982,96 11 949 930,91 85,1
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 14 043 982,96 11 949 930,91 85,1
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ГРУДНЯ 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 577 280,91 721,6
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 577 280,91 721,6
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 571 280,91 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   82 500,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   161 166,91 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   325 574,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   2 040,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 577 280,91 721,6
Офіційні трансферти 40000000 3 825 022,96 3 407 684,03 89,1
Від органів державного управління 41000000 3 825 022,96 3 407 684,03 89,1
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 1 074 900,00 92,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 1 074 900,00 92,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 656 922,96 2 332 784,03 87,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 656 922,96 2 332 784,03 87,8
Всього доходів загального фонду  90010300  3 905 022,96 3 984 964,94 102,0
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 905 022,96 3 984 964,94 102,0
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 288 260,00 6 121 298,10 65,9
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 5 971 260,00 4 647 572,91 77,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 429 222,96 1 876 890,13 54,7
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 2 485,51 19,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00 589 443,98 81,9
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 736 808,00 658 800,24 89,4
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 12 230,00 11 783,00 96,3
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 592 799,45 393 672,58 66,4
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 219 800,00 219 712,42 100,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 1 000 000,00 994 000,00 99,4
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 1 000 000,00 994 000,00 99,4
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 8100 50 000,00 0,00 0,0
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 8110 50 000,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 1 337 800,00 100,0
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 1 337 800,00 100,0
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 400 000,00 1 250 000,00 89,3
Всього видатків загального фонду 90201 13 193 282,96 10 106 263,04 76,6
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 13 193 282,96 10 106 263,04 76,6
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЛИСТОПАДА 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 519 748,91 649,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 519 748,91 649,7
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 513 748,91 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   72 140,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   158 344,91 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   281 394,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   1 870,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 519 748,91 649,7
Офіційні трансферти 40000000 3 680 770,96 3 060 973,92 83,2
Від органів державного управління 41000000 3 680 770,96 3 060 973,92 83,2
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 981 100,00 84,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 981 100,00 84,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 512 670,96 2 079 873,92 82,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 512 670,96 2 079 873,92 82,8
Всього доходів загального фонду  90010300  3 760 770,96 3 580 722,83 95,2
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 760 770,96 3 580 722,83 95,2
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 288 260,00 5 721 360,12 61,6
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 5 971 260,00 4 346 099,01 72,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 334 970,96 1 630 183,94 48,9
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 2 485,51 19,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00 474 345,41 65,9
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 736 808,00 598 330,66 81,2
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 12 230,00 9 275,00 75,8
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 498 547,45 326 462,16 65,5
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 219 800,00 218 292,80 99,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 1 000 000,00 738 000,00 73,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 1 000 000,00 738 000,00 73,8
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 1 337 800,00 100,0
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 1 337 800,00 100,0
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 400 000,00 1 250 000,00 89,3
Всього видатків загального фонду 90201 13 049 030,96 9 302 082,95 71,3
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 13 049 030,96 9 302 082,95 71,3
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 456 140,40 570,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 456 140,40 570,2
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 450 140,40 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   62 520,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   146 413,40 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   239 677,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   1 530,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 456 140,40 570,2
Офіційні трансферти 40000000 3 710 762,96 2 810 736,02 75,7
Від органів державного управління 41000000 3 710 762,96 2 810 736,02 75,7
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 887 300,00 76,0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 887 300,00 76,0
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 542 662,96 1 923 436,02 75,6
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 542 662,96 1 923 436,02 75,6
Всього доходів загального фонду  90010300  3 790 762,96 3 266 876,42 86,2
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 790 762,96 3 266 876,42 86,2
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 293 260,00 4 493 672,62 48,4
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 4 069 211,88 62,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 369 962,96 1 461 476,96 43,4
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 2 485,51 19,9
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00 401 071,34 55,7
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 547 927,71 72,5
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 12 230,00 9 275,00 75,8
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 498 547,45 306 125,78 61,4
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 193 599,22 82,0
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 500 000,00 144 000,00 28,8
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 500 000,00 144 000,00  
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 835 860,20 62,5
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 835 860,20 62,5
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 400 000,00 1 250 000,00 89,3
Всього видатків загального фонду 90201 13 084 022,96 7 760 549,04 59,3
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 13 084 022,96 7 760 549,04 59,3
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ВЕРЕСНЯ 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 389 568,79 487,0
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 389 568,79 487,0
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 383 568,79 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   58 570,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   125 383,79 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   198 255,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   1 360,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 389 568,79 487,0
Офіційні трансферти 40000000 3 710 762,96 2 493 783,23 67,2
Від органів державного управління 41000000 3 710 762,96 2 493 783,23 67,2
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 793 500,00 67,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 793 500,00 67,9
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 542 662,96 1 700 283,23 66,9
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 542 662,96 1 700 283,23 66,9
Всього доходів загального фонду  90010300  3 790 762,96 2 883 352,02 76,1
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 790 762,96 2 883 352,02 76,1
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 038 260,00 3 823 206,02 42,3
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 3 755 753,95 58,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3 364 962,96 1 170 575,49 34,8
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 720 000,00 323 875,21 45,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 496 672,18 65,7
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 12 230,00 6 882,00 56,3
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 493 547,45 230 456,88 46,7
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 111 696,82 47,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 500 000,00 0,00 0,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 500 000,00    
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 780 228,60 58,3
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 780 228,60 58,3
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 150 000,00 1 000 000,00 87,0
Всього видатків загального фонду 90201 12 829 022,96 6 706 558,04 52,3
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 12 829 022,96 6 706 558,04 52,3
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 СЕРПНЯ 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 318 761,21 398,5
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 318 761,21 398,5
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 312 761,21 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   49 690,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   102 749,21 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   159 302,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   1 020,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 318 761,21 398,5
Офіційні трансферти 40000000 3 247 682,96 2 234 125,50 68,8
Від органів державного управління 41000000 3 247 682,96 2 234 125,50 68,8
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 699 700,00 59,9
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 699 700,00 59,9
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 079 582,96 1 534 425,50 73,8
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 079 582,96 1 534 425,50 73,8
Всього доходів загального фонду  90010300  3 327 682,96 2 552 886,71 76,7
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 327 682,96 2 552 886,71 76,7
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 9 038 260,00 3 702 568,46 41,0
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 3 484 314,50 53,8
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 901 882,96 1 023 991,67 35,3
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 12 485,51 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 258 448,59 71,8
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 431 446,66 57,1
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 378 547,45 214 525,20 56,7
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 111 696,82 47,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00 992,40 0,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю 7600 500 000,00 0,00 0,0
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю 7693 500 000,00    
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 747 149,00 55,8
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 747 149,00 55,8
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 150 000,00 1 000 000,00 87,0
Всього видатків загального фонду 90201 12 365 942,96 6 255 455,17 50,6
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 12 365 942,96 6 255 455,17 50,6
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЛИПНЯ 2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 243 753,03 304,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 243 753,03 304,7
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 237 753,03 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   34 890,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   78 949,03 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   122 894,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   1 020,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00 6 000,00 7,5
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 243 753,03 304,7
Офіційні трансферти 40000000 3 207 174,00 1 908 936,48 59,5
Від органів державного управління 41000000 3 207 174,00 1 908 936,48 59,5
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 512 200,00 43,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 512 200,00 43,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 039 074,00 1 396 736,48 68,5
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 039 074,00 1 396 736,48 68,5
Всього доходів загального фонду  90010300  3 287 174,00 2 152 689,51 65,5
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 287 174,00 2 152 689,51 65,5
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 8 388 260,00 2 903 824,35 34,6
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 3 144 686,88 48,6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 861 374,00 918 357,53 32,1
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 10 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 258 448,59 71,8
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 364 435,60 48,2
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 340 524,00 177 000,91 52,0
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 111 590,43 47,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 671 554,00 50,2
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 671 554,00 50,2
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 000 000,00 321 915,45 32,2
Всього видатків загального фонду 90201 11 675 434,00 5 056 513,86 43,3
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 11 675 434,00 5 056 513,86 43,3
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ  2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 146 624,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   23 290,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   33 092,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   89 902,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   340,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 146 624,84 183,3
Офіційні трансферти 40000000 3 176 174,00 1 098 931,55 34,6
Від органів державного управління 41000000 3 176 174,00 1 098 931,55 34,6
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 008 074,00 774 331,55 38,6
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 008 074,00 774 331,55 38,6
Всього доходів загального фонду  90010300  3 256 174,00 1 245 556,39 38,3
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 256 174,00 1 245 556,39 38,3
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 8 388 260,00 2 879 518,60 34,3
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 2 727 944,79 42,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 830 374,00 748 576,20 26,4
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 10 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 223 332,09 62,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 293 906,02 38,9
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 309 524,00 112 865,66 36,5
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 111 590,43 47,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 648 554,00 48,5
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 648 554,00 48,5
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 000 000,00 0,00 0,0
Всього видатків загального фонду 90201 11 644 434,00 4 125 074,99 35,4
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 11 644 434,00 4 125 074,99 35,4
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 травня  2022 р.

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 707 000,00 146 624,84 20,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 627 000,00 0,00 0,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000 627 000,00   0,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 146 624,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   23 290,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   33 092,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   89 902,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   340,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  707 000,00 146 624,84 20,7
Офіційні трансферти 40000000 3 069 370,00 1 098 931,55 35,8
Від органів державного управління 41000000 3 069 370,00 1 098 931,55 35,8
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 1 901 270,00 774 331,55 40,7
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 1 901 270,00 774 331,55 40,7
Всього доходів загального фонду  90010300  3 776 370,00 1 245 556,39 33,0
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 776 370,00 1 245 556,39 33,0
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 8 388 260,00 1 658 907,30 19,8
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 7 098 260,00 2 229 066,01 23,30
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 723 570,00 445 434,02 16,35
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 10 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 0,00 0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 221 622,63 29,3
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 202 720,00 106 858,22 52,7
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 110 071,17 46,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 510 554,00 38,2
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 510 554,00 38,2
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 000 000,00 0,00 0,0
Всього видатків загального фонду 90201 12 164 630,00 3 185 054,03 26,2
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 12 164 630,00 3 185 054,03 26,2
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 квітня  2022 р.

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

142 464,84

20,19

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

142 464,84

719,52

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

142 484,84

719,52

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

23 290,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

29 386,84

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

89 448,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

340,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

142 464,84

172,68

Офіційні трансферти

40000000

2 869 770,00

681 524,86

23,7

Від органів державного управління

41000000

2 869 770,00

681 524,86

23,7

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

324 600,00

25,01

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

324 600,00

25,01

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 571 870,00

356 924,86

22,7

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 571 870,00

356 924,86

22,7

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 576 770,00

823 989,7

23,04

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 576 770,00

823 989,7

23,04

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

8 388 260,00

1 658 907,30

19,8

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

7 228 060,00

1 680 993,69

23,3

                      Громадський порядок та безпека

8200

1 025 000,00

478 931,60

46,7

Заходи та роботи з територіальної оборони

    8240

1 025 000,00

478 931,60

46,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

2 706 970,00

322 971,71

11,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

360 000,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

179 576,69

23,8

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

6 882,00

20,10

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

176 070,00

50 854,68

28,9

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

85 658,34

36,3

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

1 135 100,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

1 000 000,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

11 965 030,00

2 482 897,00

20,75

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

11 965 030,00

2 482 897,00

20,75

Баланс

 

0,00

0,00

 

 

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ  2022 р.

   

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

137 870,84

19,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

137 870,87

172,3

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

137 870,84

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

23 290,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

26 394,84

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

87 846,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

340,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

137 870,84

19,5

Офіційні трансферти

40000000

2 823 700,00

356 150,15

12,6

Від органів державного управління

41000000

2 823 700,00

356 150,15

12,6

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

216 400,00

16,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

216 400,00

16,7

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 525 800,00

139 750,15

9,2

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 525 800,00

139 750,15

9,2

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 530 700,00

494 023,99

14,0

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 530 700,00

494 023,99

14,0

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

6 388 260,00

400 213,52

6,3

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

7 228 060,00

789 258,23

10,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

2 660 900,00

104 979,28

3,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

360 000,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

90 820,02

12,0

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

2 294,00

6,7

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

130 000,00

11 865,26

9,1

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

0,00

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

1 135 100,00

0,00

0,00

Громадський порядок та безпека

8200

25 000

0,00

0,00

Заходи та роботи з територіальної оборони

8240

25 000,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

0,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

9 918 960,00

894 237,51

9,0

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

9 918 960,00

894 237,51

9,0

Баланс

 

0,00

0,00

 

 

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО  2022 р.

   

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

59 088,90

8,4

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

59 088,90

73,9

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

59 088,90

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

10 610,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

10 215,90

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

38 093,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

170,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

59 088,90

8,4

Офіційні трансферти

40000000

2 398 700,00

120 264,94

5,0

Від органів державного управління

41000000

2 398 700,00

120 264,94

5,0

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

108 200,00

8,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

108 200,00

8,3

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 100 800,00

12 064,94

1,1

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 100 800,00

12 064,94

1,1

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 105 700,00

179 353,84

5,8

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 105 700,00

179 353,84

5,8

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

0,00

0,00

0,00

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

1 999 900,00

113 180,32

5,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1 100 800,00

9 808,70

0,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

0,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

7 514,70

1,0

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

2 294,00

6,7

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

65 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

0,00

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

0,00

0,00

0,00

Громадський порядок та безпека

8200

     

Заходи та роботи з територіальної оборони

8240

     

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

0,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

3 105 700,00

122 989,02

4,0

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

3 105 700,00

122 989,02

4,0

Баланс

 

0,00

0,00

 
Переглядів 10884 Останнє редагування Вівторок, 21 березня 2023 13:16