Версія для друку
Середа, 30 травня 2012 08:21

Бюджет

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ 

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЧЕРВНЯ  2022 РОКУ

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 0,00 0,00 #ДЕЛ/0!
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000     #ДЕЛ/0!
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 146 624,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   23 290,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   33 092,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   89 902,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   340,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  80 000,00 146 624,84 183,3
Офіційні трансферти 40000000 3 176 174,00 1 098 931,55 34,6
Від органів державного управління 41000000 3 176 174,00 1 098 931,55 34,6
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 2 008 074,00 774 331,55 38,6
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 2 008 074,00 774 331,55 38,6
Всього доходів загального фонду  90010300  3 256 174,00 1 245 556,39 38,3
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 256 174,00 1 245 556,39 38,3
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 8 388 260,00 2 879 518,60 34,3
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 6 471 260,00 2 727 944,79 42,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 830 374,00 748 576,20 26,4
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 10 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 223 332,09 62,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 293 906,02 38,9
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 309 524,00 112 865,66 36,5
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 111 590,43 47,3
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 648 554,00 48,5
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 648 554,00 48,5
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 000 000,00 0,00 0,0
Всього видатків загального фонду 90201 11 644 434,00 4 125 074,99 35,4
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 11 644 434,00 4 125 074,99 35,4
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 травня  2022 р.

    Загальний фонд
Затверджено місцевими радами на рік Виконано місцевими радами з початку року % виконання до річного призначення
1 2 3 4 5
ДОХОДИ :        
Неподаткові надходження 20000000 707 000,00 146 624,84 20,7
Доходи від власності та підприємницької діяльності  21000000 627 000,00 0,00 0,0
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів  21050000 627 000,00   0,0
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності   22000000 80 000,00 146 624,84 183,3
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 0,00 146 624,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 22010300   23 290,00 #ДЕЛ/0!
Плата за надання інших адміністративних послуг 22012500   33 092,84 #ДЕЛ/0!
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень 22012600   89 902,00 #ДЕЛ/0!
Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних 22012900   340,00 #ДЕЛ/0!
Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна 22080000 80 000,00 0,00 #ЗНАЧ!
Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності 22080400 80 000,00   0,0
Разом доходів загального фонду 90010100  707 000,00 146 624,84 20,7
Офіційні трансферти 40000000 3 069 370,00 1 098 931,55 35,8
Від органів державного управління 41000000 3 069 370,00 1 098 931,55 35,8
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень 41030600 1 168 100,00 324 600,00 27,8
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 41050000 1 901 270,00 774 331,55 40,7
Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 1 901 270,00 774 331,55 40,7
Всього доходів загального фонду  90010300  3 776 370,00 1 245 556,39 33,0
Спеціальний фонд        
Всього доходів спеціального фонду   90010100      
Всього доходів загального і спеціального фондів 90010300 3 776 370,00 1 245 556,39 33,0
         
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 208000 8 388 260,00 1 658 907,30 19,8
ВИДАТКИ:        
Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів        
Державне управління 100 7 098 260,00 2 229 066,01 23,30
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 2 723 570,00 445 434,02 16,35
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку 3032 10 000,00 0,00 0,0
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 3033 360 000,00 0,00 0,0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3050 755 600,00 221 622,63 29,3
Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни 3090 24 150,00 6 882,00 28,5
Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 3160 202 720,00 106 858,22 52,7
Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування 3171 236 000,00 110 071,17 46,6
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 3242 1 135 100,00   0,0
 Громадський порядок та безпека 8200 1 337 800,00 510 554,00 38,2
Заходи та роботи з територіальної оборони 8240 1 337 800,00 510 554,00 38,2
Резервний фонд 8700 5 000,00 0,00 0,0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів 9800 1 000 000,00 0,00 0,0
Всього видатків загального фонду 90201 12 164 630,00 3 185 054,03 26,2
Спеціальний фонд        
Разом видатків спеціального фонду 900201 0,00 0,00 0,00
Всього видатків 900203 12 164 630,00 3 185 054,03 26,2
Баланс   0,00 0,00  

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 квітня  2022 р.

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

142 464,84

20,19

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

142 464,84

719,52

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

142 484,84

719,52

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

23 290,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

29 386,84

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

89 448,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

340,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

142 464,84

172,68

Офіційні трансферти

40000000

2 869 770,00

681 524,86

23,7

Від органів державного управління

41000000

2 869 770,00

681 524,86

23,7

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

324 600,00

25,01

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

324 600,00

25,01

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 571 870,00

356 924,86

22,7

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 571 870,00

356 924,86

22,7

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 576 770,00

823 989,7

23,04

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 576 770,00

823 989,7

23,04

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

8 388 260,00

1 658 907,30

19,8

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

7 228 060,00

1 680 993,69

23,3

                      Громадський порядок та безпека

8200

1 025 000,00

478 931,60

46,7

Заходи та роботи з територіальної оборони

    8240

1 025 000,00

478 931,60

46,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

2 706 970,00

322 971,71

11,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

360 000,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

179 576,69

23,8

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

6 882,00

20,10

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

176 070,00

50 854,68

28,9

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

85 658,34

36,3

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

1 135 100,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

1 000 000,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

11 965 030,00

2 482 897,00

20,75

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

11 965 030,00

2 482 897,00

20,75

Баланс

 

0,00

0,00

 

 

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 БЕРЕЗНЯ  2022 р.

   

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

137 870,84

19,5

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

137 870,87

172,3

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

137 870,84

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

23 290,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

26 394,84

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

87 846,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

340,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

137 870,84

19,5

Офіційні трансферти

40000000

2 823 700,00

356 150,15

12,6

Від органів державного управління

41000000

2 823 700,00

356 150,15

12,6

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

216 400,00

16,7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

216 400,00

16,7

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 525 800,00

139 750,15

9,2

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 525 800,00

139 750,15

9,2

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 530 700,00

494 023,99

14,0

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 530 700,00

494 023,99

14,0

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

6 388 260,00

400 213,52

6,3

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

7 228 060,00

789 258,23

10,9

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

2 660 900,00

104 979,28

3,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

360 000,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

90 820,02

12,0

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

2 294,00

6,7

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

130 000,00

11 865,26

9,1

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

0,00

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

1 135 100,00

0,00

0,00

Громадський порядок та безпека

8200

25 000

0,00

0,00

Заходи та роботи з територіальної оборони

8240

25 000,00

0,00

0,00

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

0,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

9 918 960,00

894 237,51

9,0

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

9 918 960,00

894 237,51

9,0

Баланс

 

0,00

0,00

 

 

ВИКОНАННЯ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ

СТАНОМ НА 1 ЛЮТОГО  2022 р.

   

Загальний фонд

Затверджено місцевими радами на рік

Виконано місцевими радами з початку року

% виконання до річного призначення

1

2

3

4

5

ДОХОДИ :

       

Неподаткові надходження

20000000

707 000,00

59 088,90

8,4

Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

627 000,00

0,00

0,00

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21050000

627 000,00

0,00

0,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційноє господарськоє діяльності 

22000000

80 000,00

59 088,90

73,9

Плата за надання адміністративних послуг

22010000

0,00

59 088,90

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

22010300

0,00

10 610,00

0,00

Плата за надання інших адміністративних послуг

22012500

0,00

10 215,90

0,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень

22012600

0,00

38 093,00

0,00

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державноє реєстраціє речових прав на нерухоме майно та єх обтяжень і державноє реєстраціє юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних

22012900

0,00

170,00

0,00

Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого державного майна

22080000

80 000,00

0,00

0,00

Плата за оренду майнових комплексів та іншого майна, що у комунальній власності

22080400

80 000,00

0,00

0,00

Разом доходів загального фонду

90010100 

707 000,00

59 088,90

8,4

Офіційні трансферти

40000000

2 398 700,00

120 264,94

5,0

Від органів державного управління

41000000

2 398 700,00

120 264,94

5,0

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41030000

1 297 900,00

108 200,00

8,3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень

41030600

1 297 900,00

108 200,00

8,3

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050000

1 100 800,00

12 064,94

1,1

Інші субвенції з місцевого бюджету

41053900

1 100 800,00

12 064,94

1,1

Всього доходів загального фонду

90010300 

3 105 700,00

179 353,84

5,8

Спеціальний фонд

       

Всього доходів спеціального фонду

 90010100

0,00

0,00

0,00

Всього доходів загального і спеціального фондів

90010300

3 105 700,00

179 353,84

5,8

         

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів

208000

0,00

0,00

0,00

ВИДАТКИ:

       

Видатки за тимчасовою функціональною класифікацією місцевих бюджетів

       

Державне управління

0100

1 999 900,00

113 180,32

5,7

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3000

1 100 800,00

9 808,70

0,9

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку

3032

10 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

3033

0,00

0,00

0,00

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

3050

755 600,00

7 514,70

1,0

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

3090

34 200,00

2 294,00

6,7

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

3160

65 000,00

0,00

0,00

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

3171

236 000,00

0,00

0,00

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3242

0,00

0,00

0,00

Громадський порядок та безпека

8200

     

Заходи та роботи з територіальної оборони

8240

     

Резервний фонд

8700

5 000,00

0,00

0,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів

9800

0,00

0,00

0,00

Всього видатків загального фонду

90201

3 105 700,00

122 989,02

4,0

Спеціальний фонд

       

Разом видатків спеціального фонду

900201

0,00

0,00

0,00

Всього видатків

900203

3 105 700,00

122 989,02

4,0

Баланс

 

0,00

0,00

 
Переглядів 9133 Останнє редагування Середа, 15 червня 2022 15:16