Версія для друку
Четвер, 26 січня 2017 10:04

Про стан казначейського обслуговування державного та місцевих бюджетів Луцького району за 2016 рік

Управління Державної казначейської служби України у Луцькому районі Волинської області (далі - Управління) забезпечується виконання 33 бюджетів (державний — 1, обласний — 1, районний — 1, селищні — 2, сільські — 27, ОТГ - 1), здійснюється обслуговування 89 установ та організацій, в тому числі 12 розпорядників коштів державного бюджету, 71 розпорядників та одержувачів коштів місцевих бюджетів та 6 організації, які відносяться до інших клієнтів органів казначейства.

До місцевого бюджету Луцького району за 2016 року за даними звіту за доходами надійшло –654 090,3 тис. грн, в тому числі кошти міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в сумі  335 655,9 тис. грн. До загального фонду бюджету надійшло – 632 521,7 тис. грн. а до спеціального фонду- 21 568,6 тис. грн.

Найбільшу питому вагу надходжень до загального фонду становить податок на доходи фізичних осіб (без врахування військового збору) 146 757,6 тис.грн., що складає 49,4 % від власних надходжень місцевих бюджетів до загального фонду.

За 2016 року по загальному фонду місцевих бюджетів проведені касові видатки на суму 514 083,2 тис. грн (виконання до річних призначень становить 94,0 %).

За звітний період по спеціальному фонду місцевих бюджетів касові видатки становлять 103 735,6 тис. грн. (виконання до річних призначень становить 93,0 %).

Протягом 2016 року місцевим бюджетам району надійшло з державного бюджету субвенцій на загальну суму 332 519,00 тис. грн, касові видатки проведені на суму – 333 181,40 тис. грн, в томі числі:

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу надійшло 109 309,5 тис.грн, касові видатки становлять – 109 309,5  тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот надійшло 88 820,9 тис. грн., касові видатки становлять 88 820,9 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надійшло 1 507,3 тис. грн., касові видатки становлять 1 507,3 тис.грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних громад надійшло  2 005,00 тис. грн., касові видатки становлять – 2 005,00 тис.грн.;

- освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло 89 474,6  тис. грн., в тому числі субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду 7 334,1 тис. грн., касові видатки становлять – 90 317,6 тис.грн.;

- медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам надійшло– 36 484,8 тис. грн., касові видатки становлять –  36 304,2 тис.грн.;

-  субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров’я та лікарських засобів для інгаляційних анестезій надійшло  20,00 тис. грн., касові видатки становлять –20,00 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" надійшло 1 562,5  тис. грн., касові видатки становлять –1 562,5 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів надійшло 227,3  тис. грн., касові видатки становлять – 227,3 тис. грн.;

- субвенція з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 (зі змінами) — 8 107,2 тис.грн., касові видатки 6 730,0 тис.гривень.

Відповідно до вимог бюджетного кодексу України в кінці бюджетного року було повернуто до державного бюджету 1 377,2 тис. грн. невикористаних субвенцій. Вся сума повернутих коштів склається з коштів субвенці] з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2012 №106 (зі змінами), які не освоєні розпорядниками коштів обласного бюджету.

На кінець бюджетного року на рахунках місцевих бюджетів знаходяться кошти в сумі 85 287,5 тис.грн., в тому числі по коштах загального фонду 76 703,3 тис.грн. і 8 584,2 тис.грн. по коштах спеціального фонду.

До державного бюджету за 2016 по Луцькому району за даними звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями надійшло  без  урахування  відшкодування  ПДВ —173 648,8  тис.грн.,  в  тому  числі  до  загального  фонду  бюджету  —173 058,9 тис.грн.  та до спеціального фонду — 590,1 тис.грн.

Найбільшу питому вагу надходжень до загального фонду становлять:

-  податок на прибуток підприємств – 24 662,1тис. грн. ( 14,3%);

-  податок  на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) –  53 322,5 тис.грн. (30,8%);

- податок  на  доходи  фізичних  осіб  ( без  врахування  військового збору ) —61 273,2 тис.грн. (35,4 %);

- військовий збір –  15 758,2 тис.грн. (9,1 %).

Найбільшу питому вагу надходжень до спеціального фонду становлять:

-  виконавчий збір  – 269,7  тис.грн. (45,7 %).

За  2016 рік відшкодовано податку на додану вартість на загальну суму 38 678,9  тис.грн.     

Протягом зазначеного періоду за загальним фондом державного бюджету в районі розпорядникам бюджетних коштів відкрито асигнувань на суму 146 012,8 тис.грн. Касових видатків проведено на загальну суму 114 613,3 тис.грн. Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 1 399,5 тис.грн. 

За звітний період по спеціальному фонду державного бюджету надійшла субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на суму 3 390,1 тис.грн. 

За даними Держказначейства зареєстровані та не оплачені фінансові зобов’язання станом на 01.01.2017 року по загальному фонду – 14,4  тис.грн., по спеціальному фонду - 0,0 тис.гривень.

У зв’язку з відсутністю кошторисних призначень на 2016 рік сума не перереєстрованої кредиторської заборгованості за 2014 рік (у 2015 році частково погашена) становить 1 801,4 тис.грн. в тому числі:

- по загальному фонду -  501,2 тис. грн.;

- по спеціальному фонду – 1 300,2 тис. грн.

Протягом 2016 року органами місцевого самоврядування було розміщено тимчасово вільні залишки коштів на депозитних рахунках в комерційних банках в сумі 37 040,0 тис.грн.: з них Смолигівською с/радою – 1 040,0 тис.грн. (Укргазбанк), Боратинською с/радою – 6 000,0 тис. грн. (Укргазбанк), районним бюджетом — 30 000,0 тис.грн. (Укргазбанк). Додаткові надходження до місцевих бюджетів від розміщення тимчасово вільних залишків коштів на депозитних рахунках в комерційних банках склали за 2016 рік 5 746,4 тис. грн. Згідно вимог законодавства, всі  тимчасово вільні залишки коштів місцевих бюджетів розміщені на депозитних рахунках в комерційних банках в кінці бюджетного року були повернуті на рахунки місцевих бюджетів, крім коштів Боратинської с/ради в сумі 650,0 тис. грн. що знаходяться на заблокованих рахунках у Західінкомбанку.

Органами Казначейства здійснюється покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням здійснення захищених видатків загального фонду, шляхом надання на договірних умовах позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунка без нарахування відсотків за користування ними. Зважаючи на значний ріст дохідної частини місцевих бюджетів і забезпечення їх фінансовими ресурсами в повному об'ємі у 2016 році місцеві бюджети не звертались до управління щодо отримання короткотермінових позичок.

Згідно бюджетного законодавства Казначейством здійснюється облік усіх боргових зобов'язань як державного так і місцевих бюджетів. Зокрема в управлінні здійснюється облік бюджетних позик наданих під гарантії держави та уряду. Протягом останніх років така заборгованість зареєстрована і рахується за КХП №2 в сумі 3 787,2 тис.грн. і по КСП “Боратин” в сумі 4,2 тис. грн.

Поряд з цим, на органи Держказначейства покладені окремі функції щодо контролю за учасниками бюджетного процесу в частині дотримання ними вимог бюджетного законодавства.

Здійснюючи попередній контроль за належним виконанням бюджетного законодавства, посадовими особами Управління протягом 2016 року було складено 30 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства. З них, 3 попередження надано розпорядникам коштів державного бюджету, 25 попереджень - розпорядникам коштів місцевих бюджетів, 2 — іншим клієнтам на загальну суму 5397,9 тис.грн.

Основними причинами попереджень були:

- порушення терміну подання підтвердних документів для реєстрації зобов'язань та фінансових зобов'язань;

- порушення терміну подання довідок про зміни до кошторису, плану асигнувань;

- порушення терміну подання реєстраційної картки, картки із зразками підписів;

- порушення терміну подання звітності.

Слід зауважити, що з метою, відкритості, прозорості та гласності всі операції щодо руху бюджетних коштів в щоденному режимі відображаються в програмному комплексі Є-Дата і кожен пересічний громадянин може побачити ким, куди, скільки і за що було перераховано бюджетні кошти.

Зважаючи на нестабільну ситуацію в банківській сфері, органи казначейства забезпечують чітку, злагоджену роботу, забезпечуючи ефективний рух грошових потоків, ліквідність бюджетних коштів в надійно захищеному середовищі.

Начальник Управління Державної

казначейської служби України

у Луцькому районі Волинської області                                        Ю.В.Гніровський

Переглядів 1211