02 грудня 2022 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
Звернення громадян
 • Публічна інформація
 • Регуляторна політика
  Інвестиційний довідник
 • Запобігання проявам корупції
 • Очищення влади
 • Вивчення громадської думки
 • Правове забезпечення
 • Установи
 • Громадська рада при РДА
 • Державний реєстр виборців
 • Соціальний захист населення
 • Містобудування та архітектура
 • Вакансії
 • Протидія домашньому насильству
 • Служба у справах дітей
 • Протоколи комісії ТЕБ та НС
 • Діяльність спостережної комісії
 • COVID-19 район
 • Місцеві вибори 2020
 • Реєстр колективних договорів
 • Публічні закупівлі
  Внутрішньо переміщені особи

  АРХІВ НОВИН

  « Грудень 2022 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
        1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31  
  Головна>Запобігання проявам корупції >Постанова від 4 вересня 2013 р. № 706
  141 55521    Захісні споруди  Україна НАТО

  unnamed  Кримbezviz

  П'ятниця, 11 жовтня 2013 08:14

  Постанова від 4 вересня 2013 р. № 706

  Питання запобігання та виявлення корупції

  З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Типове положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, що додається.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Керівникам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівникам органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, головам обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій з урахуванням вимог затвердженого цією постановою Типового положення:

  утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах загальної чисельності працівників апаратів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим, апаратів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій;

  забезпечити утворення (визначення) та функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити (визначити) та забезпечити функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності.

  5. Визнати такими, що втратили чинність:

  пункти 1 і 3 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. № 1422 “Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 14);

  пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

  6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пунктів 1 і 5, які набирають чинності з 1 січня 2014 р., а також абзаців третього та п’ятого підпункту 1 пункту 7 затверджених цією постановою змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, які набирають чинності з 16 квітня 2014 року.

  Прем'єр-міністр України

  М.АЗАРОВ

  Інд. 36   
   
   
   
   
     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 4 вересня 2013 р. № 706

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ 
  про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції

  1. Уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважений підрозділ) утворюється (визначається) у порядку, визначеному законодавством:

  за рішенням міністра, керівника іншого центрального органу виконавчої влади, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівника органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, голови обласної, Київської та Севастопольської міських, районної державних адміністрацій у апараті міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, їх територіальних органах, апараті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласної, районної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - органи виконавчої влади);

  за рішенням керівника підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління органу виконавчої влади.

  Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі та організації уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та складність роботи.

  2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

  3. Уповноважений підрозділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, іншими актами законодавства.

  Уповноважений підрозділ підзвітний керівникові органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації.

  4. Основними завданнями уповноваженого підрозділу є:

  1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

  2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

  3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

  4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

  5) проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю;

  6) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

  5. Уповноважений підрозділ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

  2) надає іншим структурним підрозділам органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

  3) вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків;

  4) надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій;

  5) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;

  6) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти керівника органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

  7) веде облік працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;

  8) взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції;

  9) розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації до вчинення корупційних правопорушень.

  6. Втручання у діяльність уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

  7. Уповноважений підрозділ має право:

  1) отримувати від інших структурних підрозділів органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю;

  2) отримувати від працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

  3) ініціювати перед керівником органу виконавчої влади (його апарату), підприємства, установи та організації питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

  8. Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в органі виконавчої влади з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

  Працівники уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій органу виконавчої влади, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

  9. Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення:

  1) експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються органом виконавчої влади, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень;

  2) внутрішнього аудиту органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

  10. На посади керівника, його заступника та спеціалістів уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади призначаються особи з відповідним рівнем кваліфікації згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців.

  11. Керівник органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, в якому утворено уповноважений підрозділ, сприяє створенню умов для виконання на належному рівні підрозділом покладених на нього завдань.

   

   

   

   

   

      

  ЗАТВЕРДЖЕНО 
  постановою Кабінету Міністрів України 
  від 4 вересня 2013 р. № 706

  ЗМІНИ, 
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Положенні про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженому постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29 липня 1991 р. № 114, - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 8 червня 2005 р. № 428 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 23, ст. 1283), від 9 липня 2008 р. № 624 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 51, ст. 1699), від 8 грудня 2009 р. № 1432 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 11, ст. 522), від 2 листопада 2011 р. № 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113), від 23 травня 2012 р. № 412 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 39, ст. 1471) і від 5 грудня 2012 р. № 1137 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 93, ст. 3784):

  1) абзац чотирнадцятий пункту 8 викласти в такій редакції:

  “у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення;”;

  2) у підпункті “й” пунктів 63 і 64 слова “злочину або адміністративного корупційного правопорушення” замінити словами “адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення”;

  3) пункт 67 викласти в такій редакції:

  “67. Особи рядового або начальницького складу, притягнуті до відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, або кримінального правопорушення, підлягають звільненню із служби в органах внутрішніх справ у триденний строк з дня надходження до органу внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.”.

  2. У Положенні про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 р. № 731 (ЗП України, 1993 р., № 1-2, ст. 28; 1994 р., № 10, ст. 250; Офіційний вісник України, 1998 р., № 42, ст. 1551; 2002 р., № 20, ст. 986; 2004 р., № 15, ст. 1047, № 27, ст. 1774, № 43, ст. 2840; 2005 р., № 42, ст. 2657; 2006 р., № 22, ст. 1655, № 50, ст. 3313; 2007 р., № 28, ст. 1107; 2008 р., № 25, ст. 770, № 28, ст. 896, № 95, ст. 3136; 2009 р., № 40, ст. 1355; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2012 р., № 37, ст. 1381, № 92, ст. 3730; 2013 р., № 9, ст. 343, № 41, ст. 1470):

  1) абзац другий пункту 1 після слів “acquis communautaire” доповнити словами “, антикорупційної експертизи”;

  2) підпункт “б” пункту 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

  “містить норми, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень;”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим.

  3. Пункт 15 розділу 1 Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 731 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 21, ст. 764; 2001 р., № 4, ст. 134; 2007 р., № 72, ст. 2704; 2010 р., № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113; 2012 р., № 53, ст. 2134, № 65, ст. 2670, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 27, ст. 992), після слів “спеціальної перевірки” доповнити словами “або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше”.

  4. Абзац сьомий пункту 3 Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1999 р. № 1374 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 31, ст. 1613; 2001 р., № 51, ст. 2289; 2003 р., № 25, ст. 1199, № 30, ст. 1546; 2010 р., № 1, ст. 14, № 11, ст. 522; 2011 р., № 85, ст. 3113), замінити абзацами такого змісту:

  “Крім того, додається:

  довідка про результати спеціальної перевірки або копія такої довідки, якщо спеціальна перевірка проводилася раніше;”.

  У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим.

  5. У Положенні про проходження служби в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. № 1828 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 1, ст. 22; 2008 р., № 22, ст. 637; 2009 р., № 58, ст. 2030; 2010 р., № 11, ст. 522, ст. 537; 2011 р., № 24, ст. 980, № 85, ст. 3113; 2012 р., № 39, ст. 1471, № 71, ст. 2870; 2013 р., № 29, ст. 997, № 45, ст. 1605):

  1) абзац одинадцятий пункту 71 виключити;

  2) підпункт 9 пункту 92 викласти в такій редакції:

  “9) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” або обвинувальним вироком суду - у триденний строк з дня надходження до органу або підрозділу Держспецзв’язку копії відповідного судового рішення;”.

  6. У пункті 1 Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1072 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 81, ст. 2978), слово “посад” замінити словами “роботи (служби)”.

  7. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. № 1094 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 84, ст. 3064):

  1) у Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 4:

  в абзаці першому слова “, податкової міліції” і “, Військової служби правопорядку в Збройних Силах” виключити;

  у підпункті 1 слова “щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення” замінити словами “яким повідомлено про підозру у вчиненні”;

  у пункті 5 слова “, податкової міліції” і “, Військової служби правопорядку в Збройних Силах” виключити;

  2) у додатку 2 слова “щодо яких винесено постанови про притягнення як обвинуваченого за вчинення” замінити словами “яким повідомлено про підозру у вчиненні”;

  3) у додатку 3:

  доповнити додаток у графі “Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення” такою позицією:

  “у пункті 5 частини першої статті 4”;

  графи “172-2” та “172-3” виключити;

  4) доповнити додатки 4 і 5 у графі “Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення” такою позицією:

  “у пункті 5 частини першої статті 4”.

  8. У Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2012 р. № 16 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 4, ст. 152, № 71, ст. 2870):

  1) пункти 3 і 5 викласти в такій редакції:

  “3. Відомості, зазначені в декларації, оформленій за формою і в порядку, що встановлені Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”, не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, передбачених абзацом другим частини другої статті 12 зазначеного Закону.”;

  “5. Особи, зазначені в пункті 1 цього Порядку, а також члени їх сімей повідомляють органам доходів і зборів про відкриття валютного рахунка за формою, встановленою Міндоходів.”;

  2) у першому реченні пункту 6 слова “державної податкової служби” замінити словами “доходів і зборів”;

  3) у пункті 7 слово “ДПС” замінити словом “Міндоходів”.

  Переглядів 6177
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Луцька районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Луцькій райдержадміністрації.
  Адреса: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 53, - т/ф. 728204, т.728144; E-mail: infо@lutskаdm.gov.ua
  © 2014 lutskadm.gov.ua