21 жовтня 2019 ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
Відомості про район
Нормативно-правова база
 • Керівництво
 • Звернення громадян
  Регуляторна політика
  Відділ державної реєстрації
  Прес-центр
  Інвестиційний довідник
 • Публічна інформація
 • Каталог послуг
 • Очищення влади
 • Управління юстиції
 • Вивчення громадської думки
 • РДА звітує
 • Правове забезпечення
 • Центр надання адмін послуг
  Районні установи
 • Громадська рада при РДА
 • Оголошення
 • Реформи в Україні
 • Управління фінансів
 • Управління статистики інформує
 • Державний реєстр виборців
 • Соціальний захист населення
 • Запобігання проявам корупції
 • Децентралізація влади
 • Електронне звернення
 • ProZorro ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ
 • Містобудування та архітектура
 • Вакансії
 • Туризм
 • Протидія домашньому насильству
 • Служба у справах дітей
 • АРХІВ НОВИН

  « Жовтень 2019 »
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
    1 2 3 4 5 6
  7 8 9 10 11 12 13
  14 15 16 17 18 19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30 31      
    Луцьк  
  Середа, 30 травня 2012 08:24

  Луцька РДА та її структурні підрозділи. Основні функції

  Луцька районна державна адміністрація Волинської області - , т. 728144

  Згідно зі статтею 118 Конституції України та Законом України „Про місцеві державні адміністрації” органами виконавчої влади в областях і районах є місцеві державні адміністрації, склад яких формують голови місце­вих державних адміністрацій, що призначаються на посаду і звільня­ються з посади Президентом України за поданням Кабінету Мі­ністрів України. Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

  Місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень здійснюють виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізують повноваження, делеговані їй відповідною радою. Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують діяльність районних державних адміністрацій та здійснюють контроль за їх діяльністю.

  Найважливішими функціями місцевих органів виконавчої влади є забезпечення:

  • виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
  • законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян;
  • виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин, також програм їх національно-культурного розвитку;
  • підготовки, виконання та звітів відповідних бюджетів та програм;
  • взаємодії з органами місцевого самоврядування;
  • реалізації інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

  Місцеві державні адміністрації діють відповідно до принципів:відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних і місцевих інтересів.

  ПОВНОВАЖЕННЯ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

  До відання районної державної адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

  • забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
  • соціально-економічного розвитку відповідних територій;
  • бюджету, фінансів та обліку;
  • управління майном, приватизації та підприємництва;
  • промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв’язку;
  • науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
  • використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
  • зовнішньоекономічної діяльності;
  • оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
  • соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

  Крім того, районна державна адміністрація здійснює повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами. 

  Района державна адміністрація в межах, визначених Конституцією і законами України, здійснює державний контроль за:

  • збереженням і раціональним використанням державного майна;
  • станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
  • використанням та охороною земель, лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
  • охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
  • додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
  • додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів;
  • додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
  • додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та неповнолітніх, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
  • охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
  • додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
  • додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
  • додержанням законодавства про Національний архівний фонд та  архівні  установи;  
  • діяльністю забудовників, пов’язаною із залученням коштів фізичних  та  юридичних  осіб. 
  • виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної   оборони)   під   час  будівництва  будинків,  споруд, розміщення    інших    господарських   об'єктів,   інженерних   та транспортних комунікацій;
  • станом  захисних  споруд  цивільного  захисту (цивільної оборони).

  1. Апарат районної державної адміністрації – Березна Наталія Петрівна, т. 728126
  Сектор організаційної роботи – Гусак Ігор Ярославович, т. 728033
  Основні завдання сектору: здійснює організаційне забезпечення та проводить перевірки виконання на території району Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.
  Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів рад з питань, що належать до компетенції сектору, вивчає і узагальнює досвід роботи цих органів, надає їм необхідну допомогу в межах і порядку, встановлених законодавством.

  Відділ документообігу, контролю та по роботі із зверненнями громадян – Симчук Олена Анатоліївна, т/ф. 728204
  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу є здійснення єдиного порядку документування і роботи з документами райдержадміністрації відповідно до Інструкції з діловодства в районній державній адміністрації на основі використання сучасної обчислювальної техніки, автоматизованої технології роботи з документами та скорочення кількості документів, забезпечення чіткої організації контролю за строками проходження і виконання документів, надання методичної допомоги з цих питань управлінням, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та відділам її апарату. Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, а також аналізу причин виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і внесення пропозицій щодо їх усунення. Здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів влади вищого рівня, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій. Попередній розгляд заяв, скарг громадян, реєстрація письмових звернень, контроль за своєчасним розглядом всіх звернень громадян до райдержадміністрації.

   Відділ інформаційної діяльності, інформаційних технологій та комунікацій з громадськістю – Тирилюк Тетяна Олександрівна, т. 728161
  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу є підтримка постійного зв’язку з партіями та громадськими об’єднаннями, одержання інформації щодо їх діяльності, її узагальнення та аналіз.
  Посилення взаємодії органів влади з політичними партіями, громадськими організаціями та формуваннями, підготовка необхідних матеріалів щодо використання потенціалу громадських організацій у вирішенні соціально-економічних проблем району, інформаційне забезпечення внутрішньої політики в районі, сприяння діяльності засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення), надання їм інформаційної та методологічної допомоги у висвітленні питань діяльності органів державної влади.

  Відділ фінансово-господарського забезпечення - Рехнюк Світлана Анатоліївна, т. 728235
  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу є організація бухгалтерського обліку, господарсько-фінансової діяльності та контролю за дотриманням правил його ведення, здійснення методологічного керівництва бухгалтерським обліком і звітністю.


  Сектор управління персоналом  –  т. 728080 
  Основні завдання відділу: основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом в структурних підрозділах райдержадміністрації та її апараті.

  Відділ ведення Державного реєстру виборців - Хомчук Людмила Олександрівна, т. 725197

  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації є ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, які входять до складу району; складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

  Сектор з питань цивільного захисту, правоохоронної, оборонної, мобілізаційної роботи та запобігання корупції – Мірчук Микола Феодосійович, т. 728162
  Основні завдання сектору: забезпечення взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції, планування та здійснення заходів з питань забезпечення обороноздатності країни. Основні завдання спеціаліста: Основними завданнями є забезпечення планування та здійснення заходів, спрямованих на своєчасне проведення мобілізації, переведення місцевих органів державної виконавчої влади і об'єктів народного господарства району на режим роботи в умовах особливого періоду, а також сталого їх функціонування в цих умовах. Проведення режимно-секретної роботи.

  Юридичний сектор -  т. 728162 Основні завдання сектору: основними завданнями юридичного сектору райдержадміністрації є організація правової роботи, спрямована на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань та функціональних обов’язків, здійснення пропаганди чинного законодавства. 

   2. Управління регіонального розвитку –  т. 728159 
  Основні завдання управління: основними завданнями управління є організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та продовольства для регіональних потреб, економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району, здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в агропромисловому виробництві, надання методологічної допомоги сільськогосподарським підприємствам у процесі їх реформування, забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального розвитку села.

  Реалізація державної та регіональної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, удосконаленню розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та міждержавних економічних зв'язків, проведення державної політики в галузі ціноутворення.

  Забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв'язку та у сфері енергозбереження. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово -комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх виконанням.

  Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури та житлово - комунального господарства на території району. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території, поліпшення їх архітектурного вигляду та забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури.   3. Управління соціального захисту населення – Авраменко Світлана Зотівна, т. 760860
  Основні завдання управління: основними завданнями управління є забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення, удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місце­вого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.
  У межах своєї компетенції бере участь у здійсненні комплексних програм поліпшення обслуговування інвалідів, одиноких непрацездатних громадян, а також громадян похилого віку та сприяння всебічному розвитку соціального обслуговування за місцем їх проживання.
  Забезпечення працевлаштування інвалідів, сприяння здобуттю ними освіти і кваліфікації на рівні, що відповідає їхнім здібностям і можливостям. Сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

  4. Управління фінансів – Бусель Лариса Вадимівна, т. 728061
  Основні завдання управління: основними завданнями управління є підготовка проекту і організація виконання бюджету, реалізація державної фінансової , бюджетної та податкової політики на території району, підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах економіки району, фінансового забезпечення державних гарантій по соціальному захисту населення, розробка пропозицій по удосконаленню діючих форм фінансових взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат, забезпечення дотримання законодавства у фінансовій сфері на території району.


  5. Відділ освіти та культури  –  т. 725064 
  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу є реалізація державної програми в галузі освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища району, створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання повної загальної середньої освіти, здійснення управління навчальними закладами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління державної адміністрації та координація роботи цих навчальних закладів. Розробка та організація виконання програм економічного і соціального розвитку району з питань молоді, фізичної культури та спорту, координація роботи з питань молодіжної політики, фізичної культури та спорту, кооперування коштів місцевих бюджетів, а також громадських об’єднань, підприємств, установ і організацій, за їх згодою, на здійснення молодіжних і фізкультурно-спортивних програм. 
  Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів, організація проведення досліджень становища дітей та молоді і ролі жінок у політичному, економічному, культурному і соціальному житті суспільства, демографічного розвитку району. 
  Організація оздоровлення, відпочинку і дозвілля дітей та молоді, спортивних змагань. 

  Реалізація державної політики в галузі культури у відповідності до “Основ законодавства України в галузі культури” та туризму, управління на території району закладами, установами і організаціями культури, що належать до комунальної власності, координації діяльності таких же закладів, що не належать до комунальної власності. Здійснення в установленому порядку та існуючої системи в галузі культури кадрової політики, пов’язаної із розстановкою, навчанням і раціональним використанням кадрового потенціалу в інтересах реалізації державної політики в галузі культури в районі. Розвиток туристичної мережі.

  6. Служба у справах дітей – Гладчук Людмила Григорівна, т. 760698
  Основні завдання служби: основними завданнями служби є реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх і запобігання дитячій бездоглядності та вчиненню правопорушень неповнолітніх.
  Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту неповнолітніх, запобігання бездоглядності та профілактика правопорушень серед них.

  7. Архівний відділ - Сидорук Зоя Вячеславівна, т. 723014
  Основні завдання відділу: основними завданнями відділу є реалізація державної політики в галузі архівної справи, здійснення управління архівною справою на території району.
  Координація діяльності державних органів, підприємств, установ, організацій з питань архівної справи і діловодства.
  Забезпечення поповнення Національного архівного фонду документами місцевого походження, їх державної реєстрації, обліку, зберігання та використання їх інформації.

  8. Відділ державної реєстрації та з питань організації діяльності центру надання адміністративних послуг - Боярчук Володимир Аркадійович, т.  72-82-16 , 728134

  Основним завданням  відділу:  забезпечення виконання покладених на районну державну адміністрацію повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, реєстрації юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Надання консультацій та роз’яснень замовникам щодо порядку отримання тих чи інших адміністративних послуг, надання вичерпної інформації щодо необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг; прийняття цих документів; їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, уповноваженого вирішувати питання по суті, забезпечення чіткого контролю за термінами виконання документів, видача результату розгляду адміністративної послуги, забезпечення організації документообігу в  адміністративних органах з питань надання адміністративних послуг, тощо.

   

  Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації

   
  Переглядів 14824 Останнє редагування Понеділок, 16 вересня 2019 16:16
  Розробка: Відділ інформаційних технологій
  апарату Волинської облдержадміністрації
  Інформаційне наповнення:
  Луцька районна державна адміністрація
  Усі права на матеріали, розміщені на цьому сайті, належать Луцькій райдержадміністрації.
  Адреса: 43001, м. Луцьк, вул. Ковельська, 53, - т/ф. 728204, т.728144; E-mail: infо@lutskаdm.gov.ua
  © 2014 lutskadm.gov.ua